Fusion Sport   Mizuno   Aalborg Fysioterapi   DGI  

Log ind

  1. Husk mig

Nyhedsarkiv

17-02-12

Standerhejsning d. 3. marts 2012

af Jonas Stoltze

Der afholdes standerhejsning lørdag d. 3. marts kl 13.00.

Der vil traditionen tro være konkurrence i at gætte sin egen tid, hvorefter der serveres karrysuppe med kødboller og flütes til.

0 kommentarer

17-02-12

Bestyrelsen pr. 8/2 2012

af Jonas Stoltze

Bestyrelsen forbliver som den var sidste år;
Formand: Peter Hansen
Kasser: Thomas Søndergaard
Næstformand: Thomas Søndergaard
Bestyrelsesmedlemmer: Jens Christensen, Frederik Christiansen, Peter Fast og Jonas Stoltze
Suppleant: Karina Jensen
0 kommentarer

17-02-12

Referat af generalforsamling - d. 23/1 2012

af Jonas Stoltze

Brian Rohde indledte med en kort gennemgang af fremtiden for Tårnhøjhallen og de forskellige klubber. Der kommer, i forbindelse med ombygningen, mange nye faciliteter i tårnhøjhallen. Ombygningen forventes færdig til efteråret. Blandt de nye faciliteter fås bl.a. cafeteria drift (det er endnu ikke besluttet hvordan driften skal foregå), som forventes at have åbent hver dag. Derudover laves der aktivitetslokaler af forskellige arter indenfor og rulleskøjt/hockey bane udenfor. Klubberne er fælles ansvarlig for booking af faciliteterne, og der vil sandsynligvis blive brugt et computersystem til booking og kontingentbetaling. Alle syv klubber, håndbold, fodbold, floorball, fitness, atletik, rulleskøjteklub, hockeyklub, bør deltage i samarbejdet. Der er mange opgaver men også mange muligheder for alle klubberne og de unge i området. Når halen står færdig vil man blive mødt af en infoskærm, og på hjemmesiden www.tårnhøjhallen.dk vil man kunne blive guidet rundt til de forskellige klubber. Alt i alt ønskes der en samarbejde og fællesskab mellem klubberne.
 
Formanden Peter Hansen berettede om året 2011
Klubben har fået nyt klubtøj med stor succes til følge. Der var mange af klubbens medlemmer, som benyttede sig af tilbuddet, så klubben er blevet mere synlig ude på stierne. Denne synlighed er også steget i takt med et stigende medlemmer
Det blev et veloverstået NB halvmaraton med 850 deltagere, som resulterede i over 100.000 kr. i overskud.
Ungdomsholdet kom en tur til Oslo og mange af klubbens medlemmer var med til Havnestafetten, hvor flere hold var repræsenteret på podiet. Derudover var klubturen til 24 timer løbet i Søndersø en stor succes med stor opbakning fra klubbens medlemmer.
Natløbet er blevet skrottet efter 70-80 deltagere de seneste år, hvor der i stedet vil blive arrangeret et stafetløb ude ved AaB som erstatning. En hjælpende hånd til forarbejdet til løbene vil altid være optimal.
Deltagerantallet til Limfjordsløbet var ikke vældigt, med et beskedent overskud.
10 års jubilæumsfesten var en god og hyggelig fest med god opbakning fra medlemmerne.
 Arbejdernes Landsbank reducerede sponsorbeløbet til 18.000 om året.
 
Regnskab ved Thomas Søndergaard
Klubkontoen: 8000 kr.
Fastlæggelse af kontingent: Ingen ændring
Ingen indkommende forslag
De enkelte poster kan ses i regnskabet (ekstern pdf dokument)
 
Valg af bestyrelsen
På valg: Peter Fast, Thomas Søndergaard, Peter Hansen, Flemming Madsen og Karina.
Peter Hansen, Thomas Søndergaard og Peter Fast modtog genvalg og blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Karina Jensen stillede op som suppleant og blev valgt.
Flemming Madsen stillede ikke op til genvalg
 
Det blev foreslået at, der skulle bringes en notits i nyhedsbrevet og evt. et ophæng i klubben omkring, mangel af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i håb om at få disse poster udfyldt.
Valg af revisor:
Grethe spørges i første omgang og ellers vælges Kasper Niemann
 
Evt.
Lørdagstræning kl. 11 eller kl. 13?
Afstemning siger kl. 11. Men der er stadig ikke optimalt fremmøde. Det kræver ofte blot nogle få faste fremmødte fra de enkelte grupper før de øvrige medlemmer følger efter. De fleste medlemmer træner alligevel om lørdagen.
Endvidere blev det foreslået at oprette et forum på hjemmesiden omkring indbyrdes træning udenfor træningstider. Især på tværs af niveauer, hvilket dog allerede er muligt på klubbens hjemmeside.
0 kommentarer